⏳Uz doto brīdi mēs saņemam daudz pieprasījumu, tāpēc mums ir aizkavēšanas ar pieteikumu apstrādi.
✊ Ceram, ka pēc 2-3 nedēļām ierasts darba režīms tiks atjaunots.